Zasedanje otroškega parlamenta in šolske skupnosti

Na OŠ Globoko smo imeli šolski parlament. Nanj smo povabili predstavnike vseh razredov, go. ravnateljico Roziko Vodopivec, go. svetovalno delavko Danijelo Radjen in predsednike razredov, ki so predstavniki šolske skupnosti.

Tudi letos smo se pogovarjali o šolstvu in šolskem sistemu. V lanskem letu smo iskali pomanjkljivosti naše šole, letos pa smo se osredotočili na elemente življenja šole, ki jih učenci in učitelji lahko sami spremenimo na bolje. Učenci so bili s predlogi zelo inovativni. Med drugim so predlagali več pouka v naravi, več medsebojnega sodelovanja med razredi, več praktičnega dela, več raziskovanja in eksperimentiranja, glasbo med odmori, šolski radio, uporabo mobilnih telefonov. Predlagali so tudi spremembe pri številu predmetov in njihovo ocenjevanje. Želijo si še šolski vrt in prostor za druženje med odmori in med prostimi urami.

Ga. ravnateljica je na predloge odgovorila. Parlamentacem je razložila, katere bomo lahko uresničili in utemeljila, katerih se še ne da.

Na koncu srečanja so učenci izvolili predsednika OP. V letošnjem šolskem letu bo to funkcijo opravljal Žiga Hervol, učenec 7. razreda.

Mentorica OP
Andreja Šiško