ZAPOSLENI

DELAVCI IN UČENCI OŠ GLOBOKO

Osnovno šolo Globoko v šolskem letu 2021/2022 v devetih oddelkih obiskuje 120 učencev.

Osnovna šola Globoko
2021-2022
Razred Oddelki Vsi
1. razred 1 14
2. razred 1 14
3. razred 1 11
4. razred 1 17
5. razred 1 13
6. razred 1 13
7. razred 1 11
8. razred 1 11
9. razred 1 16

Predstavitev strokovnih delavcev šole z navedbo predmetov, ki jih poučujejo,
razredništvom in ostalimi dejavnostmi, ki jih izvajajo.

 

priimek in ime

Delovno mesto

 

Poučevanje in ostala dela

Strokovna izobrazba
Bajc Doroteja učitelj mobilni učitelj inkluzivni pedagog
Bregar Umek Zdenka učitelj razredničarka 4. r., NIP, ID profesorica
Drašler Darja učitelj NI1, NI2, NI 3 profesorica
Mojca Cerjak Ivanšek učitelj

razredničarka 2. r. , OPB 3, VV, ID

 

profesorica
Hotko Bojan učitelj ŠPO (6.—9. r.), OIP, NIP, ID, računalnikar profesor / magister
Košar Branko učitelj TIT 7, TIT 8 profesor
Košir Sabina učitelj LUM 7, 8., 9. r., ID profesorica
Kodrič Vesna učitelj NAR, BIO, KEM, ID, knjižničarka, vodja šol. prehrane, OIP profesorica
Kolarić Vasja učitelj razredničarka 3. r., VV, ID

profesorica

 

Mak Vranetič Erika učitelj

razredničarka 1. r., UT vsebine, ID, VV

 

profesorica
Ogorevc Melita učitelj PB učitelj v OPB 1 dipl. vzgojiteljica
Pezdirc Danijela učitelj  razredničarka 8. r.,  MAT(6.—9. r.), FIZ (8.—9. r.), VV, ID

profesorica

 

Plevnik Nataša učitelj

razredničarka 6. r., SLO (6.–9. r.), ID, UP, OIP

 

profesorica
Danijela Radjen

svetovalna

 

svetovalno delo v šola / vrtec, izvajalka DSP, ISP, ID, nadarjeni, karierna orientacija

 

univ. dipl. pedagoginja
Radjen Dragana učitelj razredničarka 5. r., ID, VV profesorica
 Tjaša Zidanič učitelj

GUM (5.—9. r.), MOPZ, OPZ, MPZ, ID

 

profesorica
Šiško Andreja učitelj razredničarka 9. r., ZGO (6.—9. r.), DKE (7.—8. r.), GEO (6.—9. r.), jutranje varstvo, ID,UP profesorica
Adrijana Sambolič DSP izvajalka ure dodatne strokovne pomoči profesorica ped.
Rozika Vodopivec ravnateljica LUM 5, GOS 5

profesorica

 

Zobarič Marijana učitelj

TJA  (6.—9. r.), ID, ISP, OPB 2, DSP, ID

 

učiteljica

Žičkar Andrejka

 

učitelj

 

TJA 1.— 5.r., ID, OPB 2, VV, ID

profesorica

 

 

TEHNIČNI KADER:

 

PRIIMEK IN IME

 

Delovno mesto

            

Strokovna izobrazba

Albert  Ivan hišnik lesar
Balas Metka

kuhinjski pomočnik /

čistilka

gimnazijski maturant
Cizl Lidija

čistilka/perica/

kuhinjski pomočnik

konfekcionar
Sotošek Katja čistilka
Krištof Martina

tajnica v VI /

računovodkinja

EKT
Oljača Jadranka računovodkinja

VSŠ

 

Petan Marija kuharica kuharica
Sotošek Marija čistilka
Žmavčič Aleš

kuhar /

kuhinjski pomočnik

kuhar

 

 
 
 
Dostopnost