NPZ 6. IN 9. RAZRED 2023/24

Učenke in učenci ob koncu triletnih vzgojno – izobraževalnih obdobij rešujejo poseben izbor nalog, ki naj bi pokazali, koliko obvladajo znanje, predpisano z učnimi načrti. Po novi zakonodaji se preverjanje opravlja ob koncu drugega in tretjega obdobja, torej ob koncu 6. in 9. razreda.
To pomeni, da je opravljanje NPZ obvezno tudi ob koncu 6. razreda. S testi se preverja znanje iz matematike, slovenskega in tujega jezika.

KOLEDAR NPZ v šolskem letu 2023/24 za 6. RAZRED:

– 7. maj 2024 – SLOVENŠČINA

– 9. maj 2024 – MATEMATIKA

– 13. maj 2024 – ANGLEŠČINA

V 9. razredu je nacionalno preverjanje znanja prav tako obvezno. Tretji predmet pri nacionalnem preverjanju znanja v 9. razredu v skladu s 64. členom Zakona o osnovni šoli minister določi tako, da v septembru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda po predhodni pridobitvi mnenja Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje izbere največ štiri predmete, iz katerih se bo v tekočem šolskem letu izvedlo nacionalno preverjanje znanja.

 

KOLEDAR NPZ v šolskem letu 2023/24 za 9. RAZRED:

– 7. maj 2024 – SLOVENŠČINA

– 9. maj 2024 – MATEMATIKA

– 13. maj 2024 – ANGLEŠČINA

 

Več informacij o NPZ najdete na spodnji povezavi:

Informacije za učence in starše 2023/2024

VELIKO USPEHA!