Učbeniški sklad 2023/24
OŠ Globoko razpolaga z učbeniškim skladom, s katerim omogoča izposojo učbenikov vsem učencem od 1. do 9. razreda. Ob vstopu v šolo postanejo vsi učenci uporabniki učbeniškega sklada, zato naročilnic za izposojo učbenikov ne bomo izdajali. Učenci si izposodijo komplet učbenikov za tekoče šolsko leto. Ob koncu šolskega leta morajo vrniti nepoškodovane in urejene učbenike (učbenike morajo odviti iz svojih folij, odstraniti nalepke z imeni, zradirati zapiske… ). Če učenec učbenik poškoduje ali ga izgubi, mora plačati odškodnino v skladu z 12. členom Pravilnika o upravljanju
učbeniških skladov.
V šolskem letu 2023/24 Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje krije:
▪ stroške izposoje učbenikov za vse učence od 1. – 9. razreda,
▪ stroške nabave delovnih zvezkov za 1., 2., 3. razred.
Če si starši za svojega otroka ne želite izposoditi učbenikov iz učbeniškega sklada, o tem pisno obvestite skrbnico učbeniškega sklada na elektronski naslov:
vasja.kolaric@gmail.com
Delovne zvezke za učence od 4. do 9. razreda in potrebščine za učence od 1. – 9. razreda kupite starši sami. Izbirate lahko med različnimi ponudniki.
Na spodnji povezavi sta ponudnika za nabavo:
Kopija nova
PRINTINK Vse za šolo
Učbeniške komplete učenci prevzamejo prvi teden v septembru.

Sledijo seznami gradiv za posamezni oddelek:

1. RAZRED

2. RAZRED

3. RAZRED

4. RAZRED

5. RAZRED

6. RAZRED

7. RAZRED

8. RAZRED

9. RAZRED

Skrbnica učbeniškega sklada
Vasja Kolarič