KAKO SE OPRAVIČI STATUSNIK ŠPORTNIK:

 Opravičilo velja, če:

  • je imel/a učenec/ka prejšnji dan tekmovanje,
  • je imel/a intenzivni trening in priprave na tekmovanje.

Opravičilo za zgoraj navedene dogodke napišejo starši. Poleg opravičila se obvezno priloži napoved tekmovanja ali intenzivnih priprav s strani trenerja.

Šolska komisija za statusnike OŠ Globoko