Svet zavoda

20. decembra 2016 je bil konstituiran nov svet zavoda OŠ Globoko. Glede na 46. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja svet zavoda sestavljajo:

– trije predstavniki ustanovitelja (Mihael Petančič, Stanislav Preskar, Robert Vrstovšek),

– pet predstavnikov delavcev (Katarina Sedeljšak, Dragana Radjen, Andrejka Žičkar, Lidija Cizl, Zdenka Bregar Umek) in

– trije predstavniki staršev (Mihael Petančič, Lidija Štarkl, Mateja Hotko).

Za predsednico sveta zavoda je bila izglasovana Zdenka Bregar Umek, za namestnico predsednice pa Andrejka Žičkar.

 

 
 
 
Dostopnost