V šolskem letu 2017/2018 naša šola nadaljuje delovanje v Inovacijskem projektu, tokrat samostojno.

Želimo nadgraditi naše glasbenedogodke in okrepiti povezanost učencev, staršev in zaposlenih v šoli. Na glasbenem področju imamo že nekaj uspešnih nastopov. Želimo jih še obogatiti s sodelovanjem staršev, družin in krajanov Globokega.
Raziskovalno vprašanje, ki smo si ga zastavili, se glasi Kako znotraj razširjenega programa poiskati inovativno učno okolje. Naš cilj projekta je, da inovativno učno okolje poiščemo preko glasbe do ustvarjalnosti pri vseh deležnikih
(učenci, učitelji in starši).
Člani projektne skupine so:
  • ravnateljica Rozika Vodopivec, prof., odgovorna nosilka projekta,
  • Maja Sakelšek, prof.,vodja projekta,
  • Vilko Urek, član,
  • Zdenka Bregar Umek, prof.,
  • Nataša Plevnik, prof.,
  • Melita Ogorevc, dipl. vzg.,
Prireditve v kraju – izvedene v okviru projekta:
  • Glasbeni festival, november 2017
  • Globoko poje, marec 2018 in
  • Šola se predstavi, maj 2018.