Status perspektivnega in vrhunskega športnika ali perspektivnega in vrhunskega mladega umetnika

Pravila

Vloga za športnike
 
Vloga za kulturnike
 
Prosimo, da vlagate popolne vloge. Nepopolne vloge bodo s strani upravnega organa zavržene.
 
Kontaktna oseba:
 
Urška Lupšina, šolska svetovalna služba