KAKO SE OPRAVIČI STATUSNIK KULTURNIK:

Opravičilo velja, če:

  • je imel učenec/ka prejšnji dan javni glasbeni nastop ali tekmovanje,
  • je imel/a intenzivne priprave na nastop ali tekmovanje.

Opravičilo za zgoraj navedene dogodke napišejo starši. Poleg opravičila se obvezno priloži napoved nastopa, tekmovanja ali intenzivnih priprav s strani javne ustanove (glasbena šola, kulturno društvo).

 Šolska komisija za statusnike OŠ Globoko