NARAVOSLOVNI DAN učencev OŠ Globoko

V četrtek, 13.09.2023, smo na OŠ Globoko izvedli naravoslovni dan. Naravoslovni dan  je bil namenjen varovanju okolja, odpadkom ter skladiščenju in recikliranju le teh. Prav zato, smo se povezali s Komunalo Brežice in podjetjem Valtex.

V naravoslovni dan so se vključili vsi učenci od prvega do devetega razreda. Takšno temo smo si izbrali zato, ker smo s tem šolskim letom  na šoli začeli uporabljati papirnate brisače in WC papir, ki je narejen iz odpadnih tetrapakov. Prav to proizvodnjo so nam na zanimiv način predstavili zaposleni pri  podjetju Valtex.

Prvo in drugošolci so izdelovali izdelke iz odpadnih materialov, učenci tretjega, četrtega in petega razreda so se odpeljali na deponijo Boršt, kjer so spoznali kaj vse ljudje odpeljemo na deponijo in kaj vse z odpadki tam počnejo.

Predstavnika komunale sta nam na zanimiv način predstavila kako lahko odpadke uporabimo kot učinkovit vir energije ter na kakšen način čistimo odpadne vode. Po predavanju, so se učenci od šestega do devetega razreda odpeljali na ogled čistilne naprave na Mostecu.

Mislim, da si bodo učenci ta dan zapomnili, saj so se naučili veliko novega na zanimiv način.

 

Zapisala:
Vesna Kodrič