V okviru pouka zgodovine smo učenci devetega razreda in učiteljica z g. Stanetom Preskarjem, predsednikom združenja borcev za vrednote NOB Brežice, obiskali spomenik padlim borcem krške čete v Dobravi.

Prebiranje zgodovinskih besedil v učbeniku zna včasih biti suhoparno. Da bi se temu izognili, smo medse povabili g. Staneta, domačina in nekdanjega učenca naše šole, da nam je predstavil partizansko gibanje v naših krajih in v celotni državi.

Združili smo prijetno s koristnim in se s kolesi odpravili v bližnji gozd Dobrava. Ko smo prispeli do vhoda v gozd, smo pot nadaljevali peš. Zvedeli smo, da so se tudi borci krške čete na to pot leta 1941 odpravili peš, zgodaj zjutraj. Vendar se tu primerjava z njimi konča. Oni so odšli v smrt, mi pa smo obiskali njihov grob in poslušali. G. Stane nam je podrobno in doživeto razložil njihov kratek boj za osvoboditev naše domovine. Učenci so brez težav poslušali to in ostale zgodbe o dogodkih, ki so se odvijali v času druge svetovne vojne na naših tleh.

Ob poslušanju in razmišljanju smo ugotovili, da je v naši preteklosti polno dogodkov, ki bi jih bilo treba slišati, a nam čas v razredu to ne dopušča. Zato bomo takšen način dela še ponovili. Vemo, da moramo dobro poznati našo zgodovino, če želimo uspešno živeti danes in v prihodnosti.

                                                                                                                                        Učiteljica Andreja Šiško