Učenci oddelka podaljšanega bivanje smo pozdravili pomlad z uprizoritvijo gledališke predstave
avtorja V. T. Arharja: Pozdravljena, pomlad. Sami smo izdelali rekvizite za uprizoritev ter se nadvse
zabavali ob igranju različnih vlog. Predstavili smo se učencem OPB 2, OPB 3, otrokom vrtca ter
učencem 1. razreda. Navdušeni smo bili nad odzivom gledalcev. Najbolj pa nam je bilo všeč priprava
na igro ter izvedba. Dogovorili smo se, da bomo še kdaj uprizorili kakšno igro.

Zapisala Melita Ogorevc, učiteljica OPB