V letošnjem šolskem letu imamo v zadnji triadi izbirni predmet TURISTIČNA VZGOJA. Obiskuje ga dvanajst učencev iz sedmega, osmega in devetega razreda. Eden od ciljev predmeta je spoznati delovanje turističnega društva v kraju. V ta namen smo medse povabili predsednico TD Globoko, go. Anico Novoselovič.

Ga. predsednica se je odzvala našemu vabilu in nam predstavila društvo. Učenci so imeli veliko vprašanj. Izvedeli smo, da društvo deluje  že več kot petdeset let s koreninami v naši šoli. Na začetku se je imenovalo Olepševalno društvo, pobudo zanj pa so dale nekdanje učiteljice naše šole. Danes šteje okoli petdeset članov, še vedno pa je eden od glavnih ciljev ohraniti čist in zdrav kraj. Društvo ima kar nekaj uspešnih projektov za seboj. Uredili so vaško jedro, skrbijo za Cvetkov križ in avtobusne postaje, vsako leto izpeljejo tri dogodke, kulinaričen dan, pohod po KS Globoko in okrasitev vaškega jedra.

Ga. Anica nam je razkrila tudi nekaj njihovih načrtov. Društvo želi urediti pešpot s fitnes napravami ob Gabernici, ki je odlična sprehajalna pot in poteka vse do Brežic ter postaviti spominsko razstavo o rudniku Globoko.

Na koncu se nam je predsednica zahvalila in povabila v društvo učence za podkrepitev podmladka v društvu.

 

Andreja Šiško, prof.