Na šoli smo imeli v tednu otroka prvo srečanje šolske skupnosti in otroškega parlamenta. Potekalo je v učilnici GUM/LUM, tretjo šolsko uro. Na srečanju so bili prisotni predstavniki OP in predsedniki vseh oddelkov, ter ga. v. d. ravnatelja, Zdenka Bregar Umek in ga. svetovalna delavka, Danijela Radjen. Vodja otroškega parlamenta je ga. Dragana Radjen, ki je učence spodbujala in usmerjala pri predstavitvah. Vsak razred je po svojih sposobnostih in pripravah predstavil mnenje razreda o letošnji temi »Duševno zdravje otrok in mladih«. 

Na koncu srečanja so učenci izvolili vodstvo.  Za predsednika ŠS in OP so izvolili Ano Kržan iz devetega razreda, podpredsednik pa je postal Niko Zidanič iz osmega razreda.

Ga. Zdenka Bregar Umek je pohvalila učence za njihove zelo dobro pripravljene predstavitve in vidike na temo o duševnem zdravju ter poudarila smernice naše šole glede skrbi za duševno zdravje preko različnih dejavnosti.