Tudi letos je bil organiziran pohod po mejah KS Globoko. Člani turističnega društva in prostovoljnega gasilskega društva so poskrbeli za odlično pripravo dogodka, ki je privabil veliko pohodnikov. Spoznavali smo južni del naše krajevne skupnosti. Ob Gabernici smo šli do posestva Vita ter se skozi Dečno selo vrnili do Prosvetnega doma v Globokem. Pot ni bila naporna, saj je potekala pretežno po ravninskem predelu KS Globoko. Upamo, da se bo naslednjega pohoda udeležilo še več naših učencev in njihovih sorodnikov.

Zapisal: Bojan Hotko