V torek, 16. 2. 2018, so učencem in staršem 9. razreda  v okviru Karierne orientacije svoje programe predstavile posavske srednje šole.

Najprej je svetovalna delavka, ga. Marjana Plavljanič, iz Šolskega centra Krško – Sevnica predstavila bogat nabor poklicnih in tehniško strokovnih programov. Opisala je tudi nov program strojni mehanik, ki bo potekal tudi v vajeniški obliki. Nekaj besed je namenila tudi predstavitvi tehniške gimnazije.

Profesorica Gimnazije Brežice, ga. Mirna Malus, je predstavila gimnazijski program in široko ponudbo različnih dejavnosti, ki jih šola ponuja. Ob tem so ji pomagali naši nekdanji učenci, sedaj pa uspešni dijaki gimnazije: Maruša Rus, Julija Filipčič in Jakob Štarkl. V novem šolskem letu bodo imeli tudi športni oddelek, kar je predstavil prof. Sandi Rašovič.

Predstavniki Ekonomske in trgovske srednje šole so najprej opisali program predšolske vzgoje in program trgovca. Pri predstavitvi predšolske vzgoje in šolskih dejavnosti je svetovalni delavki ga. Alenki Pečnik Kranjec pomagala prav tako naša nekdanja učenka Tanita Lipar. Profesorica Metka Galič je predstavila program ekonomske smeri.

Ure, namenjene karierni orientaciji, sem zaključila svetovalna delavka Danijela Radjen, s pomembnimi bližajočimi dogodki in datumi, katere je potrebno upoštevati ob vpisu v srednjo šolo.

 

Danijela Radjen