26. september je proglašen za evropski dan jezikov – to je dan, ko praznujemo jezikovno raznolikost v Evropi in spodbujamo učenje jezikov. Temu je kulturni program namenila tudi naša šola. Učenci so v slovenščini, italijanščini, francoščini, angleščini, hrvaščini, špaščini, nemščini deklamirali, peli in brali. Pestremu naboru jezikov smo prisluhnili kar na veznem šolskem hodniku. Učenci so program pripravili pod mentorstvom učiteljice angleškega jezika Marijane Zobarič s pomočjo učiteljice glasbene umetnosti Maje Sakelšek.