V sredo, 24. 4. 2024, smo imeli v oddelku podaljšanega bivanja obisk predstavnika Komunale Brežice, Miha Pšeničnika. Predstavil nam je čiščenje odpadne in padavinske vode ter nas seznanil s komunalno infrastrukturo v občini Brežice. Ogledali smo si čistilno napravo v Globokem ter na ta način dobili dejansko predstavo, kako poteka čiščenje odpadne vode. Z učenci smo ozavestili pomen čiščenja naše narave.

 

Zapisala: Melita Ogorevc