Pri pouku gospodinjstva v šestem razredu se učimo tudi o varovanju okolja in ravnanju z odpadki. Da smo pri tem čim uspešni, smo se v letošnjem šolskem letu odzvali na povabilo Komunale Brežice in si ogledali centralno čistilno napravo na Mostecu.

Sprejela sta nas ga. Jasmina in g. Kristjan. Zelo nazorno in izčrpno sta nam predstavila posamezne faze pri čiščenju komunalnih voda. Opozorila sta nas tudi na napake, ki ji ljudje delamo pri uporabi komunalne vode. Med razlago pa smo si vse tudi ogledali.