Letošnje šolsko leto je že tretje, da se na naši šoli v okviru Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana odvija osnovnošolski program za učence z motnjo avtističnega spektra. Ta hip se v tako imenovanem inkluzivnem oddelku šolajo trije učenci in so uspešni tretješolci prilagojenega programa z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z MAS. Vključujejo se tudi v razred z učenci 3. razreda OŠ Globoko. Letos smo ob svetovnem dnevu zavedanja o avtizmu (2. april) širili zavest o drugačnih otrocih med nami z učenci od 1. do 9. razreda. Razredničarka inkluzivnega oddelka, Mateja Mežič, svetovalna delavka, Danijela Radjen in učiteljici OPB, Adrijana Sambolič ter Melita Ogorevc smo s prebiranjem zgodbic, ogledom kratkih filmov in pogovorom širile razumevanje, znanje in srčnost do aktivnega socialnega vključevanja oseb z avtizmom in pomembnosti vzpostavljanja socialne komunikacije ter interakcije med družbo in osebami z avtizmom.

Več o avtizmu si lahko preberete na naslednjih spletnih straneh:

https://zavedanje-o-avtizmu.xyz/

TEDEN ZAVEDANJA AVTIZMA – ali ste vedeli?

Danijela Radjen