Letos je potekalo že 25. državno tekmovanje Kaj veš o prometu, ki ga je organizirala Javna agencija RS za varnost prometa v sodelovanju z osnovno šolo Poljane nad Škofjo loko in občinskim Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Gorenja vas – Poljane. Potekalo je v soboto, 28. maja 2016 na površinah in okolici OŠ Poljane nad Škofjo Loko (Poljane nad Škofjo Loko 100, 4223 Poljane nad Škofjo Loko). Tekmovanje je potekalo tudi pod pokroviteljstvom župana Občine Gorenja vas – Poljane g. Milana Čadež.
OŠ Globoko je zastopala učenka Katarina Ivančič, pod mentorskim vodstvom učitelja, Bojana Hotka. V kategoriji 56 učencev (predvsem fantovska zasedba) cele Slovenije je osvojila 24. mesto. Občino Brežice pa je zraven Katarine uspešno zastopal še Tim Vogrinc-zmagovalec občinskega tekmovanja, učenec OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova.
Tekmovanje Kaj veš o prometu je sestavljeno iz preverjanja teoretičnega znanja prometnih predpisov, spretnostne vožnje na poligonu ter praktične vožnje v dejanskem prometu. Na tekmovanjih Kaj veš o prometu sodelujejo v dveh kategorijah: kolesarji ter vozniki koles z motorjem (skuter); učenci od 5. do 9. razreda osnovne šole s kolesi, ter dijaki srednjih šol po opravljenem izpitu AM kategorije s kolesi z motorjem.
Tekmovanja Kaj veš o prometu so edina tovrstna tekmovanja, ki potekajo pod okriljem šol in občinskih SPV ter pri otrocih razvijajo zdravo tekmovalnost v znanju ter varnejšem ravnanju v prometu. Osnovni namen tekmovanj je dodatna spodbuda za učenje prometnih pravil, razvijanje spretnosti in pravilne vožnje v prometu na širokem številu vključenih učencev, od šolskih do državnega tekmovanja. Tako v sistemu sodeluje preko 15.000 učencev. Tekmovanja Kaj veš o prometu imajo že dolgoletno tradicijo in so tradicionalna oblika preventivnih akcij za kolesarje, ki potekajo od ravni šol v organizaciji osnovnih šol v sodelovanju z občinskimi SPV, na ravni občin, regij ter nazadnje na državni ravni. AVP – Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu skrbi za vsebinsko zasnovo in izvajanje tekmovanj ter organizacijo državnega tekmovanja. Tekmovanja Kaj veš o prometu podpira tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
V okviru šolskih tekmovanj je v letošnjem šolskem letu sodelovalo 138 osnovnih šol, v sistem tekmovanj Kaj veš o prometu pa je bilo vključenih skupno 1.223 učencev ter vključno s kolesarskimi izpiti 954 osnovnošolskih učiteljev in mentorjev prometne vzgoje. Izvedenih je bilo tudi 39 regijskih (kvalifikacijskih) tekmovanj, kjer je sodelovalo preko 80 občin, samo najboljši tekmovalci pa so se lahko uvrstili na državno raven.
Letošnjega 25. državnega tekmovanja se je tako udeležilo 56 učencev kolesarjev ter 8 učencev tekmovalcev s kolesi z motorjem.
Čestitke naši učenki in varno v prometu,
Bojan Hotko,
mentor prometnega krožka na OŠ Globoko