Spopštovani!

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je objavil »Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2018/2019 (250. javni razpis)«.

Obveščam vas, da bo vlogo za štipendijo za deficitarne poklice možno oddati od 15. 6. 2018 do vključno 20. 9. 2018.

Vlogo dobite tukaj ali na spletni strani:  www.sklad-kadri.si.

Vlagatelj mora predložiti:

– v celoti izpolnjen podpisan obrazec Vloga za dodelitev štipendije za deficitarne poklice v šolskem letu 2018/2019 in

– fotokopijo spričevala šolskega leta 2017/2018.

Podrobnejše informacije dobite na naslovu:

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Dunajska 22, 1000 Ljubljana

Tel.:01 434 15 36

Za dodatno pomoč se lahko obrnete tudi na svetovalno službo OŠ Globoko,

tel.: 07 45 219 39.

Seznam poklicev na podlagi Javnega razpisa za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2018/2019 (250. javni razpis).

Po razpisu za šolsko leto 2018/2019 bodo imeli možnost pridobitve štipendije dijaki, ki bodo v šolskem letu 2018/2019 prvič vpisani v 1. letnik sledečih izobraževalnih programov:

 • kamnosek/kamnosekinja
 • mehatronik operater/operaterka
 • izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij
 • instalater/instalaterka strojnih instalacij
 • oblikovalec kovin orodjar/orodjarka
 • elektrikar/električarka
 • avtokaroserist/avtokaroseristka
 • pek/pekarka
 • slaščičar/slaščičarka
 • mesar/mesarka
 • tapetnik/tapetničarka
 • mizar/mizarka
 • zidar/zidarka
 • klepar – krovec/kleparka – krovka
 • izvajalec/izvajalka suho montažne gradnje
 • tesar/tesarka
 • slikopleskar – črkoslikar/slikopleskarka – črkoslikarka
 • pečar/pečarka
 • gozdar/gozdarka
 • dimnikar/dimnikarka
 • steklar/steklarka

 

Prijeten pozdrav,                                                                            Šolska svetovalna služba

Danijela Radjen