Učenci 5. razreda so so v sklopu delavnice, ki jo je pripravila predstavnica Komunale Brežice, ga. Jasmina Butara, seznanili, kako koristno uporabiti odpadno jedilno olje. Izdelovali so sveče in obenem se naučili, da je potrebno poskrbeti za naravo s skrbnim recikliranjem in sortiranjem odpadnih materialov.