Interesne dejavnosti so pomemben del vseživljenjskega učenja. Šola jih organizira zunaj šolskega pouka kot razširjeni program šole z namenom, da bi omogočila odkrivanje in razvijanje učenčevih interesov in učence praktično uvajala v življenje in jih s tem usposabljala za koristno in zdravo preživljanje prostega časa. Učenci in učenke izbirajo ter se vključujejo v dejavnosti prostovoljno. Šola jim s pomočjo mentorjev pomaga pri izboru in oblikovanju programa interesnih dejavnosti, strokovno izvaja in evalvira delo ter zagotovi delovanje v prijetnem in sproščenem vzdušju.

Naša šola v šolskem letu 2015/16 nudi naslednje interesne dejavnosti:

INTERESNA DEJAVNOST MENTOR
ZGODOVINSKI KROŽEK Andreja Šiško
ŠOLSKA HRANILNICA Erika Mak-Vranetič
USTVARJAJAMO Vasja Kolarić
RAZISKOVALNI KROŽEK Vesna Kodrič
PLANINSKI KROŽEK Nataša Plevnik
ŠPORTNE VSEBINE Bojan Hotko
ŠPORTNE DELAVNICE Zdenka Bregar Umek
ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA Marijana Zobarič
NEMŠČINA Darja Drašler
VESELA ŠOLA Dragana Radjen
PROMETNI KROŽEK Bojan Hotko
BRALNA ZNAČKA

Razredničarke (1.-5.r.)

Nataša Plevnik (6.-9.r.)

PLES Zdenka Bregar Umek
PLESNA DELAVNICA Nataša Plevnik
ZAIGRAJMO SKUPAJ Orffova glasbila Maja Sakelšek
ID – umetniško tehniške vsebine Erika Mak Vranetič
ŠOLSKI ANSAMBEL Vilko Urek
OTROŠKI IN MLADINSKI PEVSKI ZBOR Maja Sakelšek
KOLESARSKI Bojan Hotko / Vasja Kolarič