Prednost naše šole je, da imamo tudi vrtčevske skupine, kar s pridom izkoriščamo za skupno druženje, izmenjavanje izkušenj, prenašanje znanja, medsebojno sprejemanje in pomoč, razvijanje empatije, skrbi drug za drugega,.. V začetku marca je skupina Sončki obiskala učence v 2. razredu. Učiteljica OPB, Melita Ogorevc je najprej prebrala zgodbico, nato so v paru medsebojno sodelovali učenec in otrok iz vrtca. Učenec je narisal risbo, vrtičkar pa je risbi dodal barve.  Ta teden pa so učenci 2. razreda obiskali Sončke, vzgojiteljica Mateja Kalin je prav tako prebrala zgodbico, nato pa so jo otroci ponovno v parih uprizarjali skozi gibanje. Na obeh druženjih se je aktivno pridružila tudi ravnateljica Zdenka Bregar Umek.

Zapisala in fotografirala:

Danijela Radjen