Konec septembra so učenci 8. in 9. razreda v okviru karierne orientacije obiskali Kmetijsko šolo Grm in biotehniško gimnazijo Novo mesto. Za osnovnošolce so pripravili različne delavnice skozi katere so spoznavali pestrost srednje šole. Naši učenci so si zbrali naslednje delavnice: Vzdrževanje mehanizacije, Jesenski aranžmaji, Mesarska delavnica, Modeliranje v slaščičarstvu in Svet konj. Po delavnicah so po uvodnem pozdravu ga. ravnateljice tamkajšnji dijaki predstavili programe in izobraževalne smeri. Ob dnevu odprtih vrat so na Kmetijski šoli Grm pripravili razstavo izdelkov, ki so bili paša za oči in fini za želodec.

Danijela Radjen

Šolska svetovalna delavka