Spoštovani starši!

Učenci si lahko učbenike za novo šolsko leto za vse razrede izposodijo iz ŠOLSKEGA UČBENIŠKEGA SKLADA. Prejeli jih bodo v prvem tednu pouka. Predvidevamo, da bodo to možnost izkoristili vsi učenci, vpisani na našo šolo, za kar ni potrebno več izpolnjevati naročilnice.

Prosimo vas tudi, da jim učbenike pomagate ustrezno oviti in podpisati, da jih bodo lahko ob koncu leta nepoškodovane vrnili razrednikom. V primeru, da bo kakšen učbenik uničen, izgubljen ali ga boste želeli odkupiti, sporočite to skrbnici učbeniškega sklada, ki bo v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniškega sklada ovrednotila odškodnino ali odkupnino, ki jo je potrebno plačati.

Učenci 1., 2. in 3. razredov prejmejo v šoli brezplačno vse potrebne delovne zvezke, ki jih financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Teh na koncu leta učenci ne vračajo.

Celotni seznami gradiv in potrebščin so na voljo na spodnjih povezavah.

  1. razred
  2. razred
  3. razred
  4. razred
  5. razred
  6. razred
  7. razred
  8. razred
  9. razred

Gradiva lahko naročite:

Skrbnica učbeniškega sklada:

Vasja Kolarič, prof.