OSNOVNA ŠOLA GLOBOKO
Globoko 9,
8254 Globoko

Tel.: 07-45-219 30
Fax.: 07-45-219 40

E-mail: os.globoko@guest.arnes.si

Splet: www.os-globoko.si