Temeljne naloge šolske svetovalne službe se nenehno prepletajo z optimalnim vzgojno izobraževalnim razvojem vsakega učenca. Šolska svetovalna delavka deluje in sodeluje z učenci, učitelji, starši, vodstvom in zunanjimi ustanovami. S strokovnostjo poskuša vsakdanje šolsko življenje kakovostno povzdigniti in omogočiti prostor za optimalni razvoj otroka, tako da sodeluje in deluje na področjih odpravljanja učnih težav posameznega učenca, reševanja vzgojne in disciplinske problematike, razvijanja učinkovitejše komunikacije…

Pomoč poteka tako individualno kot skupinsko. V svetovalni službi se z otroki in starši srečamo že ob vpisu v 1. razred, ki so nato budno spremljani vse do višjih razredov, ko se jim ponudi tudi poklicno usmerjanje in svetovanje.

Po nasvet, iskanje informacij ali pogovor se v svetovalno službo starši lahko oglasite vsak delovni dan do 12. ure in v času organiziranih popoldanskih govorilnih ur. Čas srečanja določimo po vnaprejšnjem telefonskem dogovoru: 07/ 45 219 39 ali elektronski pošti: urska.lupsina@guest.arnes.si .