NPZ 6. IN 9. RAZRED 2022/23

Učenke in učenci ob koncu triletnih vzgojno – izobraževalnih obdobij rešujejo poseben izbor nalog, ki naj bi pokazali, koliko obvladajo znanje, predpisano z učnimi načrti. Po novi zakonodaji se preverjanje opravlja ob koncu drugega in tretjega obdobja, torej ob koncu 6. in 9. razreda.
To pomeni, da je opravljanje NPZ obvezno tudi ob koncu 6. razreda. S testi se preverja znanje iz matematike, slovenskega in tujega jezika.

KOLEDAR NPZ v šolskem letu 2022/23 za 6. RAZRED:

– 4. maj 2023 – SLOVENŠČINA

– 8. maj 2023 – MATEMATIKA

– 10. maj 2023 – ANGLEŠČINA

V 9. razredu je nacionalno preverjanje znanja prav tako obvezno. Tretji predmet pri nacionalnem preverjanju znanja v 9. razredu v skladu s 64. členom Zakona o osnovni šoli minister določi tako, da v septembru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda po predhodni pridobitvi mnenja Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje izbere največ štiri predmete, iz katerih se bo v tekočem šolskem letu izvedlo nacionalno preverjanje znanja.

KOLEDAR NPZ v šolskem letu 2022/23 za 9. RAZRED:

– 4. maj 2023 – SLOVENŠČINA

– 8. maj 2023 – MATEMATIKA

– 10. maj 2023 – GLASBENA UMETNOST

Več informacij o NPZ najdete na spodnji povezavi:

Informacije o NPZ za učence in starše

VELIKO USPEHA!

 
 
 
Dostopnost