Na naši šoli že četrto leto deluje Inkluzivni oddelek (dislocirana enota Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana). Inkluzivni oddelek obiskujejo učenci, ki se izobražujejo po prilagojenem programu z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z avtistično motnjo.

Ob svetovnem dnevu zavedanja o avtizmu (2. april) smo širili ozaveščenost o otrocih z avtizmom. Učenci podaljšanega bivanja so v sredo, 27. 3. 2024, spoznavali delo v inkluzivnem oddelku. Obiskala jih je učiteljica Mateja Mežič, ki poučuje v inkluzivnem oddelku. Učencem je preko pravljic Žan je drugačen in Kako je biti jaz predstavila delo z otroki, ki imajo avtizem, s kakšnimi težavami se soočajo, kako se jim prilagodi delo v oddelku. Učenci so navdušeno sodelovali v pogovoru in postavljali zanimiva vprašanja.

Preko prebiranja zgodbic in pogovora smo poudarjali pomen sprejemanja drugačnosti, empatije, razumevanja ter spodbujali aktivno vključevanje in socialno interakcijo z osebami z avtizmom v naši družbi.