Ker se vsi zavedamo, kako pomembno je zdravje v našem življenju, smo se tudi na naši šoli odločili, da se vključimo  v projekt Skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave. Projekt se imenuje » Šolska shema« Evropske Unije. Navodila za izvajanje navedenega projekta so zapisana v Uredbi o izvajanju sheme šolskega sadja (Uradni list RS, št. 64/12, 7/13 in 54/14). Bistvo projekta je sledeče:

–          v prehrano naj bi vključevali sveže in nekatero suho sadje ter zelenjavo, pridelano pri lokalnih pridelovalcih,

–          EU nameni približno 6,00 EUR/učenca skozi šolsko leto,

–          izobraževanje in promocija pomena vključevanja sadja in zelenjave v prehrano, ki je namenjena učencem, staršem in delavcem

Spremljevalne dejavnosti na šoli:

–          pri predmetu gospodinjstvo in izbirnem predmetu sodobna priprava hrane učenci pripravljajo sadne in zelenjavne jedi, se učijo o zdravi prehrani,

–          vse oddelčne skupnosti – izdelovanje plakatov na temo sadje, zelenjava, v povezavi z zdravjem,

–          zadnja triada – naravoslovni dan na temo Zdravje,

–          5. razred – naravoslovni dan na temo: Jedilni list za človeka,

–          roditeljski sestanek  – predavanje in delavnice o zdravi prehrani, sestavi jedilnikov…,

–          učenci 4., 6. in 8. razreda dvakrat v šolskem letu (oktobra in maja) rešujejo anketo, ki je dostopna na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje,

–          vodja šolske prehrane in ravnatelj izpolnjujeta anketo povezano z organizacijo SŠSZ

–          starši rešujejo anketo s področja zadovoljstva z obroki prehrane, ki so ponujeni na šoli

–          vsako leto se vključimo tudi v projekt »Tradicionalni slovenski zajtrk«

Več o  “Šolski shemi” Evropske Unije najdete na naslednji spletni strani: http://www.shemasolskegasadja.si/

Pripravila: Vesna Kodrič, vodja šolske prehrane