V šolskem letu 2016/2017 smo se na šoli vključili v inovacijski projekt z naslovom Povezani v glasbi.

Želimo nadgraditi naše glasbenedogodke in okrepiti povezanost učencev, staršev in zaposlenih v šoli. Na glasbenem področju imamo že nekaj uspešnih nastopov. Želimo jih še obogatiti s sodelovanjem staršev, družin in krajanov
Globokega.
Raziskovalno vprašanje, ki smo si ga zastavili, se glasi Kako znotraj razširjenega programa poiskati inovativno učno okolje. Naš cilj projekta je, da inovativno učno okolje poiščemo preko glasbe do ustvarjalnosti pri vseh deležnikih
(učenci, učitelji in starši).
Strokovna konzulentka:
  • dr. Inge Breznik
Člani projektne skupine so:
  • ravnateljica Rozika Vodopivec, prof., odgovorna nosilka projekta,
  • Maja Sakelšek, prof.,vodja projekta,
  • Vilko Urek, član,
  • Zdenka Bregar Umek, prof.,
  • Nataša Plevnik, prof.,
  • Melita Ogorevc, dipl. vzg.,
Prireditve v kraju – izvedene v okviru projekta:

Vtis iz naših prireditev so le klik vstran. Izberite dogodek, ki vas zanima in se prepustite toku tehnologije…