V mesecu februarju na vseh osnovnih šolah poteka vpis otrok v 1. razred. Starši morajo v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost šest let. Osnovne šole za šolsko leto 2024/25 tako vpisujejo otroke, rojene v letu 2018.

Na Osnovni šoli Globoko bo vpis potekal v ponedeljek, 12. 2. 2024. Vpis bo organiziran v prostoru šolske svetovalne službe in bo potekal osebno. Vabilo boste prejeli po pošti. Starše vabimo, da pridejo v šolo skupaj z otroki. V kolikor se navedenega termina ne morete udeležiti, pokličite na tel. št. 07 45 219 39 ali pišite na urska.lupsina@guest.arnes.si.

Veselimo se srečanja!