Spoštovani starši, drage učenke in učenci,

skladno z vladnimi ukrepi zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 se od 1. do 11. aprila 2021, začasno prepoveduje zbiranje ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih. V tem času bo pouk ponovno potekal na daljavo.

V nadaljevanju vam podajamo nekaj kratkih informacij glede šolanja na daljavo.

Pouk

– bo v času zaprtja potekal v spletnih učilnicah MICROSOFT TEAMS oziroma v aplikacijah, ki je bil uporabljen pred ponovnim odprtjem.

– dodatna pojasnila in navodila bodo učenci dobili od učiteljev.

Nujno varstvo

– šola bo omogočila nujno varstvo tistim otrokom od 1. do 3. razreda, katerih OBA starša (ali eden od staršev, ki je samohranilec) sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, to so sektor energetike, sektor prometa, sektor prehrane, sektor preskrbe s pitno vodo, sektor zdravstva, sektor financ, sektor varovanja okolja, sektor informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov ter sektor vzgoje in izobraževanja.

– o potrebi nujnega varstva, prosim, obvestite razredničarko najkasneje v sredo, 31. 3. 2021 do 10. ure.

– ob prijavi priložite oziroma naj otrok prinese s seboj potrdilo delodajalca, ki ga najdete na tej povezavi.

Prehrana

– ponovno se ponuja možnost prevzema toplega obroka na dom in sicer za tiste učence, ki imajo državno subvencijo za kosilo.

– v kolikor boste želeli prevzemati topli obrok, prosim, sporočite na danijela.radjen@guest.arnes.si

Vrnitev otrok v šolo

– o datumu vrnitve otrok in o modelu, po katerm bo pouk potekal, vas bomo pravočasno obvestili.

 

Ostanimo pozitivno naravnani in zdravi ter z upanjem, da se zelo kmalu ponovno vidimo v šolskih klopeh!

Vse dobro,

Kolektiv OŠ Globoko