Učenke in učenci ob koncu triletnih vzgojno – izobraževalnih obdobij rešujejo poseben izbor nalog, ki naj bi pokazali, koliko obvladajo znanje, predpisano z učnimi načrti. Po novi zakonodaji se preverjanje opravlja ob koncu drugega in tretjega obdobja, torej ob koncu 6. in 9. razreda.
To pomeni, da je opravljanje NPZ obvezno tudi ob koncu 6. razreda. S testi se preverja znanje iz matematike, slovenskega in tujega jezika.

KOLEDAR NPZ v šolskem letu 2020/21 ZA 6. RAZRED:

– 4. maj 2021 – SLOVENŠČINA

– 6. maj 2021 – MATEMATIKA

– 10. maj 2021 – ANGLEŠČINA

V 9. razredu je nacionalno preverjanje znanja prav tako obvezno. Tretji predmet pri nacionalnem preverjanju znanja v 9. razredu v skladu s 64. členom Zakona o osnovni šoli minister določi tako, da v septembru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda po predhodni pridobitvi mnenja Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje izbere največ štiri predmete, iz katerih se bo v tekočem šolskem letu izvedlo nacionalno preverjanje znanja. Ti predmeti se nato preverjajo na štirih vzorcih vseh slovenskih šol, in sicer tako, da se na vsaki šoli preverja le po en predmet. Kateri tretji predmet se preverja na posamezni šoli, minister od letošnjega šolskega leta določi že v začetku septembra. Za našo šolo je letošnji tretji predmet ŠPORT.

KOLEDAR NPZ v šolskem letu 2020/21 ZA 9. RAZRED:

– 4. maj 2021 – SLOVENŠČINA

– 6. maj 2021 – MATEMATIKA

– 10. maj 2021 – ŠPORT

Več informacij o NPZ najdete na spodnji povezavi:

Informacije_NPZ_2021_slo

VELIKO USPEHA!