Na šoli smo imeli v tednu otroka prvo srečanje šolske skupnosti in otroškega parlamenta. Potekalo je v učilnici ZGO/GEO, drugo šolsko uro. Na srečanju so bili prisotni predstavniki OP in predsedniki vseh oddelkov, ter ga. ravnateljica Rozika Vodopivec in ga. svetovalna delavka Danijela Radjen. Vsak razred je po svojih sposobnostih in pripravah predstavil mnenje razreda o letošnji temi »Moja poklicna prihodnost«, ki se bo nadaljevala še naslednje šolsko leto. Prvi razred je dejal, da so se pogovarjali o poklicih, učenci drugega razreda pa so dodali, da poznamo različno težke poklice in poklice, kjer je natančnost pomembna. Učenci tretjega razreda so povedali, da je poklic sposobnost opravljati neko delo in da poznamo različne poklice. Četrti razred je naštel poklice prihodnosti in jih je predstavil na plakatu, plakat pa so predstavili tudi učenci petega razreda. Na njem so zapisali poklicne želje svojih sošolcev. Učenci šestega razreda so se pogovarjali o posebnih poklicih kot so kaskader, filozof, novinar in youtubar. Sedmi razred se je na parlament pripravil z delom v treh skupinah. Predstavili so poklice, ki jih želijo opravljati in sanjske poklice. Učenci osmega razreda so predstavili vse značilnosti sanjskega poklica, učenci devetega razreda pa so predstavili več skupin poklicev. Govorili so o poklicih, ki jih želijo opravljati, o poklicih prihodnosti in poklicih, ki bodo mogoče izumrli. Ga. ravnateljica je vse učence pohvalila za njihovo pripravljenost in sodelovanje za parlamentu. Opisala je še svojo izobrazbo in poklic, ki ga opravlja.

Na koncu srečanja so učenci izvolili vodstvo. Izbirali so med najbolj aktivnim predstavnikom zadnje triade. To so bili Aljaž Ogorevc, Žiga Hervol, Matija Štarkl in Manca Zidanič. Za predsednika ŠS in OP so izvolili Aljaža Ogorevca iz devetega razreda, podpredsednica pa je postala Manca Zidanič iz sedmega razreda.

                                                           Zapisala mentorica OP Andreja Šiško