Učenci OŠ Globoko so se udeležili kvalifikacijskega tekmovanja-občinskega tekmovanja v Brežicah, ki je potekalo 14. maja 2019, v Brežicah. Učenci so ekipno osvojili odlično 2. mesto, posamično pa so tudi dosegli odlične rezultate:
Maj Vrstovšek – 3. mesto, Aljaž Kelhar – 5. mesto in Lovro Zupančič  7. mesto med 18 tekmovalci šol občine Brežice.

Še par splošnih informacij o tekmovanju…
Tekmovanja Kaj veš o prometu so dodatna spodbuda za učenje prometnih pravil, razvijanje spretnosti in pravilne vožnje v prometu, ki jih organizirajo šole v sodelovanju z občinskimi Sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. So tradicionalna oblika preventivnih akcij za kolesarje, ki potekajo od ravni šol, občin, regij in na nacionalni ravni.

Na tekmovanjih Kaj veš o prometu sodelujejo učenci od 5. do 9. razreda osnovne šole s kolesi. Tekmovanje poteka tako na šolski ravni, na ravni občin, ter nazadnje na državni ravni. AVP skrbi za vsebinsko zasnovo tekmovanj in organizacijo državnega tekmovanja.

Sama tekmovanja se zasnovana tako kot kolesarski izpiti, in sicer iz:
teoretičnega dela o poznavanju cestno-prometnih predpisov, ki poteka preko spletnega portala,
spretnostne vožnje na poligonu,
praktične vožnje v prometu.

Čestitke našim učencem ter varno v pometu.

Mentor prometnega krožka, Bojan Hotko, prof. ŠVZ