V posavskem območju so si lovci strelci že pred nekaj leti omislili dobrodelno tekmo v streljanju na glinaste golobe. Družina, ki osvoji prehodni pokal, priredi tekmo naslednje leto. Izkupiček nameni dobrodelnosti in ga podari šoli v kraju. Lanski zmagovalci, Lovska družina Globoko, je bila v letošnjem letu organizator strelske tekme. Slabo vreme ni zmotilo strelcev, ki so se udeležili tekmovanja 17. 9. 2017, pri lovskem domu na Piršenbregu. Zmaga je ponovno pripadla organizatorici letošnjega tekmovanja, domači lovski družini. Starešina LD Globoko, g. Ivan Hriberšek, je izkupiček predal ravnateljici OŠ Globoko, gospe Roziki Vodopivec. Šola ga bo uporabila v humanitarne namene.