Osnovna šola Globoko vabi na dan odprtih vrat edinega izobraževalnega programa osnovne šole z enakovrednim standardom za otroke z avtističnimi motnjami v regiji Posavje, ki deluje od leta 2020 in gre za prvi dislocirani oddelek Zavoda za gluhe in naglušne zunaj Ljubljane, Maribora ali Portoroža. V šolskem letu 2024/2025 bodo v Globokem vpisovali učence v prilagojeni izobraževalni program osnovne šole z enakovrednim standardom za otroke z avtističnimi motnjami, in sicer v 1., 2. in 3. razred.

Pogoji za vključitev učencev v inkluzivni oddelek so:

  • DIAGNOZA v smeri motenj avtističnega spektra;
  • mnenje komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (ki se pridobi ob odločitvi staršev za vpis v naš oddelek);
  • podana ODLOČBA Zavoda Republike Slovenije za šolstvo za vključitev v prilagojen program.Z namenom lažje odločitve odpirajo vrata našega oddelka vsem strokovnih delavcem in staršem otrok z avtistično motnjo dne 23. januarja 2024 ob 17.00 na Osnovni šoli Globoko.

Tovrstni program je bil do leta 2020 na voljo le v Ljubljani, Mariboru in Portorožu, zato gre za izjemno pomembno pridobitev za posavske malčke z diagnosticirano avtistično motnjo in njihove starše, saj se tako lahko otroci šolajo v domačem okolju. Pred tem je bila edina možnost šolanje v enem od treh omenjenih centrov.

Dodatne informacije: adrijana.sambolic@gmail.com – svetovalna služba oz. (07) 452 19 30 – tajništvo